Naša misija i strategija

 • uspostavljanje tržišno konkurentne proizvodnje voća i povrća na području Zagrebačke županije i ostalih regija Hrvatske
 • povezivanje proizvođača voća i povrća radi jačanja konkurentnosti
 • skladištenje, organizirani i sigurni plasman na tržištu
 • poticanja proizvođača na povećanje površina pod nasadima
 • educiranja proizvođača novim tehnologijama u voćarstvu i povrtlarstvu
 • podizanja  stručne osposobljenosti  proizvođača
 • primjene novih znanja i tehnologija u poljoprivredi
 • jačanje razvoja grada Velike Gorice i Zagrebačke županije kroz širenje projekta i korištenje poticajnih sredstava ulaskom RH u EU

Poslovne politike

Pružanje niza prednosti malim gospodarstvima

 • Planiranje proizvodnje i omogućavanje lakšeg pristupa tržištu
 • Sortiranje i kalibriranje plodova prema sve oštrijim zahtjevima kupaca (trgovački lanci)
 • Uštede pri skladištenju i pripremi plodova za tržište
 • Jednostavniju i bržu organizaciju distribucije proizvoda
 • Zadržavanje jednake kakvoće plodova tijekom cijelog razdoblja skladištenja
 • Kontinuiranu opskrbu tržišta
 • Postizanje veće prosječne cijene proizvoda na tržištu
 • Proširiti postojeću ponudu većim brojem vrsta voća i povrća

Navedene prednosti omogućit će proizvođačima da postanu konkurentniji na domaćem tržištu te stvoriti nužne pretpostavke za izvoz proizvoda na europsko tržište.

Opća poslovna politika društva

Poslovna politika društva zasniva se na slijedećim vrijednostima : zakonitost rada i poslovanja, profesionalnost, stručnost, pravičnost, poštenje, savjesnost i odgovornost. Društvo će nastojati svojim aktivnostima u idućem vremenskom periodu ostvariti dodatne prihode uz što manje troškove poslovanja.

Kratkoročna poslovna politika društva

Kratkoročna poslovna politika Društva iskazana je u planu aktivnosti, a tom se odnosi na realizaciju II faze – izgradnja ULO Hladnjače, te povećanje udjela na domaćem tržištu i traženju mogućnosti za izvoz.

Dugoročna poslovna politika društva

Dugoročna poslovna politika Društva je iznalaženje novih modela razvoja domaće proizvodnje, te na taj način pomaganje razvoja malog poduzetništva i spremanje istog na izazove sa kojim će se suočiti ulaskom u EU.

Vanjska poslovna politika društva

Vanjsku poslovnu politiku Društva čine sve aktivnosti prema okruženju, a to su prvenstveno:

 • odnos prema proizvođačima – osnovni princip uslužnosti, da se prepozna da društvo postoji radi samih proizvođača
 • odnos prema poslovnim bankama – izgraditi partnerski odnos
 • odnos prema vlasniku – promovirati njegove ciljeve u provedbi razvoja gospodarstva, kao i zaštita uložene imovine u ciljani projekt

Unutarnja politika društva

Unutarnju politiku Društva čine sve one aktivnosti Društva u cilju jačanja njegovoga potencijala, a to se prvenstveno odnosi na

 • politika proizvoda – glavni proizvod Društva su poljoprivredni proizvodi, što od Društva zahtijeva sagledavanje svih mogućih faktora utjecaja na njegovo poslovanje i pridržavanje načela sigurnosti i efikasnosti.
 • financijska politika – financijska politika Društva iskazana je kroz nacrt financijskog plana, kojim se predstavlja način financiranja poslovanja Društva(prikupljanje sredstava kroz izvore prihoda u cilju podmirenja troškova poslovanja). Društvo će u svom poslovanju primjenjivati načelo racionalnosti u upravljanju svojim raspoloživim sredstvima.
 • razvojna politika Društva – razvoj Društva bit će u skladu s financijskim mogućnostima društva, kao i ciljevima osnivača Društva