Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom i načelu međusobnog poštovanja i suradnje te sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Zagrebačke županije:

 1. Pisanim putem na adresu:
  Distributivni centar za voće i povrće d.o.o.
  Rakitovec 244B, 10419 Vukovina
  10410 Velika Gorica
 2. Putem elektroničke pošte na adresu:
  info@distributivni.eu
 3. Telefaxom na broj:
  +385 (1) 6255 930
 4. Telefonom na broj:
  +385 (1) 6255 929 – Službenik za informiranje Distributivnog centra za voće i povrće d.o.o.

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama Distributivnog centra za voće i povrće d.o.o. je Hrvoje Bunjevac, dipl.ing.agr.

Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14).

Obrasci kod Narodnih novina:

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14)

Ostale obrasce preuzmite ovdje:
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Odluka o određivanju službenika za informiranje